پرش لینک ها

کارت های اعتباری

کارت های اعتباری به کارت هایی گفته یشود که جهت رفاه و آسایش عموم مردم از طریق بانک های عامل نسبت به خرید انواع کالا به صورت اقساط صادر میگردد که شامل :

 • کالا کارت (بانک مهر)
 • باجت (بانک تجارت )
 • بلو بانک(بانک سامان)
 • مروارید پلاس (پست بانک )
 • طراوت (بانک اینده)
 • حکمت کارت (کلیه نیرو های مسلح )
 • دیجی شهر (بانک شهر
 • بتا (بانک رفاه کارگران)
 • بهین کارت (بانک سپه)
 • دی کارت (بانک دی
 • طرح کاپ کارت
 • طرح همیاران (بانک صادرات
 • دیجی کالا (بانک ملی)
 • نیک کارت (فرهنگیان
 • شاب (کارت ملت)
 • کیپا کارت( تامین اجتمایی
 • همیاران (بانک صادرات )
 • از کی وام (بانک سامان)
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.