پرش لینک ها
انتخاب کنید :

لطفا توجه کنید: متقاضی نباید چک برگشتی و وام معوق داشته باشد.

آیا متقاضی دسته چک صیادی دارد؟
در صورت نداشتن دسته چک صیادی آیا کسی به عنوان ضامن با چک صیادی ضمانت شما را انجام می دهد ( این قسمت را فقط کسانی که دسته چک صیادی ندارد پاسخ دهند)

لطفا توجه کنید:

**متقاضیانی که دسته چک صیادی و کسی برای ضمانت با چک صیادی ندارند فقط از طرح بانک رسالت با سفته الکترونیک می‌توانند استفاده کنند در این طرح داشتن مدرک شغلی الزامی میباشد.**

مدارک مورد نیاز تمامی متقاضیان جهت ارائه به شرکت:

1- مدارک هویتی شناسنامه و کارت ملی 2- مدارک شغلی (جواز کسب یا کارت *مباشرت یا فیش حقوقی یا حکم کارگزینی ) 3- مدارک محل سکونت ( قولنامه یا اجاره نامه یا سند مالکیت ) 4- گواهی ثنا 5- تاییدیه کدپستی (از وب سایت https://gnaf.post.ir/portal قابل دریافت است) 6- پرینت و معدل حساب ۳ ماه
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.